Přípravná předzávodní schůze

Ještě připomínám, že ve čtvrtek 26.5. pořádáme poslední schůzi před našima závodama. Opět v 19 hodin v horním salonku U Švejka.