Štafety - přidána trať pro nejmenší

Rádi bychom upozornili, že jsme pro závod štafet 11.3. dodatečně vypsali kategorii Linie - fábornokvaná trať bez doprovodu. Neváhejte proto přihlásit i ty nejmenší.
Pozor, termín přihlášek je již do čtvrtka 2. 3.
 
Těšíme se na vaši účast.