Pokyny

Abyste věděli kdepa copa a jakpa, tak tudle máte pokyny. Hnedle tam zezdola najdete taky parametry tratí.  Jináč na ORISU jsou i startovky na neděli.

plánek štafety