Lednová schůze

Ve čtvrtek 18.1. od 19 hodin konati se bude tradiční již schůzovní setkání v salonku U Švejka!!!