Rozpis

Obrázek uživatele petrs141

Rozpis
třídenních etapových závodů
13. a 14.  závodu oblastní soutěže - Západ
veřejných závodů

Tento rozpis v PDF

datum a místo konání

4., 5. a 6.7.2014, louka u obce Mířkov, 9km severně od Horšovského Týna, GPS 49°36'0.619"N, 12°53'52.223"E

pořádající orgán

Český svaz orientačních sportů

pořádající subjekt

OK Lokomotiva Plzeň

typ závodů

tříetapové denní závody jednotlivců s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem
pátek - krátká trať, veřejný závod
sobota - klasická trať, OŽ
neděle - klasická trať, OŽ

závodní kategorie

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75
P3 – jednoduchá trať pro příchozí
P6 – mapově náročnější tréninková trať
LINIE - fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu rodičů
HDR - fáborkovaná trať pro děti s doprovodem rodičů

U H/D 21 odpovídá kategorie K 2/3 délky kategorie L (standardní trať 21)

v případě velkého počtu startujících si pořadatel vyhrazuje právo rozdělit kategorii

V kategoriích D/H21 se do oblastního žebříčku počítají nejprve závodníci v podkategorii L a za posledního závodníka kategorie L se zařadí závodníci podkategorie K.

předpokládaný čas vítěze v jednotlivých kategoriích

podle soutěžního řádu, v neděli na spodní hranici směrných časů

funkcionáři závodu

ředitel závodu:     Hynek Brom
stavitelé tratí:     

  • pátek - Petra Pilařová
  • sobota - Lucka Kuberková R3, Věrka Chvalová
  • neděle - Fanda Kolovský R2

hlavní rozhodčí:     

  • pátek - Míra Šilhavý R2
  • sobota - Petr Suchý R2
  • neděle - Kuba Šilhavý R2

 

kontakt, kde lze získat informace

http://lpm.zcu.cz/sedmihori/, příp. na e-mail prihlasky.lpm@volny.cz

způsob přihlašování a datum uzávěrky pro přihlášky

Řádné přihlášky do 22.06.2014 23:59 v informačním systému ČSOS (ORIS).
Do 30.06.2014 23:59 i nadále v systému ORIS za navýšený vklad o 50%.
Dohlášky na místě s navýšením o 100%.
Navýšení neplatí pro kategorie P3, P6, LINIE a HDR. Do těchto kategorií se lze přihlásit i na e-mail: prihlasky.lpm@volny.cz.
Po termínu řádných přihlášek a na místě se bude možné dohlásit pouze do počtu volných map!!

výše vkladů a dalších poplatků, způsob placení

kategorie 3 dny 1 den
H/D 16-55 390 Kč 130 Kč
H/D 10-14, H/D60-75B 240 Kč 90 Kč
P3, P6 240 Kč 90 Kč
HDR, Linie 50 Kč 20 Kč
zapůjčení čipu 50 Kč 20 Kč
nocleh v kempu dospělí 180 Kč     /osobu/pobyt  
nocleh v kempu děti (do DH14) 90 Kč     /osobu/pobyt  
parkovné 50 Kč    /auto/pobyt  

změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu zdarma

platby bezhotovostně v termínu přihlášek na účet 189 230 984 / 0300, var. symbol 27XXXX kde XXXX je číslo oddílu dle adresáře ČSOS; potvrzení o zaplacení vezměte s sebou na prezentaci

výše vkladu při protestech

písemně s vkladem 200 Kč, adresa pro zasílání protestů proti oficiálním výsledkům:
Václav Bohuslav, Plaská 35, 32300 Plzeň

místo a čas prezentace

v centru pátek 12:00 - 15:00, sobota 8:00 – 9:00, neděle 8:00 – 9:00
Prezentace se provádí najednou za celý oddíl!

vzdálenosti mezi základními místy sportovní akce:

ubytování – parkoviště v místě
parkoviště – centrum závodů v místě
centrum – prezentace v místě
centrum – start pátek do 1000m, sobota do 2000 m, neděle do 2000 m
centrum – cíl pátek do 1000m, sobota do 1000 m, neděle do 0 m

popis terénu

V okrajových částech kopcovitý terén s množstvím žulových balvanů a kamenitým povrchem. Ve střední části rovinatý, místy podmáčený les. Množství cest a průseků.

mapa

  pátek sobota, neděle
měřítko mapy 1:10 000
1:15 000; do DH14 a od DH45 1:10 000
interval vrstevnic 5 m 5 m
stáří mapy květen 2013, revize 2014 květen 2013, revize 2014
mapový klíč ISOM 2000 ISOM 2000
autor Aleš Hejna, www.olles.cz, Fanda Kolovský, V.Bohuslav
rozměry mapy A4 A4

mapy nebudou upraveny vodovzdorně, možnost úpravy mapy před startem

čas startu 00 a způsob startu

pátek 16:00, sobota 10:00, neděle 10:00
všechny tři dny intervalový start

druh označování závodních průkazů

elektronický systém SportIdent po oba dny pro všechny kategorie, lze použít čipy řady 8 a 9;

SI čip lze půjčit u pořadatele za poplatek 50 Kč/den; v případě ztráty bude účtována úhrada 700 Kč;

požadavky na zapůjčení čipu uveďte v přihlášce

předpis

závodníci závodí na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce OB

ubytování

pořadatel zajišťuje od pátku do neděle v kempu v centru závodů za poplatek  180 Kč/osobu/pobyt;
požadavky na ubytování uveďte v systému ORIS;

parkování

na vyhrazeném místě dle pokynů pořadatele za poplatek 50 Kč za oba dny; bude vybíráno na místě při příjezdu

Oddíly, které přijedou autobusem, žádáme o informaci na email prihlasky.lpm@volny.cz .

mytí

v centru závodů přírodní v rybníku a nouzové v lavorech

občerstvení

v centru závodů stejně jako při loňských ŽA osvědčený stánek p. Milera se širokým sortimentem jídla a pití (vařiče, plechovky, instantní polívky apod. nechte doma)

školka

v centru závodů nebude zajištěna dětská školka

upozornění:

Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.

Závod probíhá v Přírodním parku Sedmihoří. Účastnící jsou povinni řídit se podmínkami ochrany PP Sedmihoří – tj. vyhláškou OÚ Domažlice a Tachov. Vyhlášky budou vyvěšeny na shromaždišti.