Rozpis

Obrázek uživatele petrs141

3. a 4. závodu Českého poháru
5. a 6. závodu žebříčku A
5. a 6. závodu žebříčku B-Čechy
závodů rankingu (koef. 1,06)
závodů Českého poháru veteránu
veřejných závodů

Tento rozpis v PDF

datum a místo konání

15. a 16.6., Mezholezy, 11km severně od Horšovského Týna, GPS 49°37'29.269"N, 12°53'40.531"E

pořádající orgán

Český svaz orientačních sportů

pořádající subjekt

OK Lokomotiva Plzeň

typ závodů

jednorázové denní závody jednotlivců s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem

sobota - klasická trať

neděle - krátká trať

závodní kategorie

D10C, D12C, D14B, D16A, D16B, D18A, D18B, D20A, D20B, D21E, D21A, D21B, D21C, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B

H10C, H12C, H14B, H16A, H16B, H18A, H18B, H20A, H20B, H21E, H21A, H21B, H21C, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B

P3 – jednoduchá trať pro příchozí
P6 – mapově náročnější tréninková trať

maximální počty startujících nasazování do rankingových podkategorií se řídí soutěžním řádem

předpokládaný čas vítěze v jednotlivých kategoriích

podle soutěžního řádu soutěží sekce OB

funkcionáři závodu

ředitel závodu:     Hynek Brom
stavitelé tratí:        sobota Václav Bohuslav, František Kolovský, oba R2

                            neděle Petr Suchý, Jakub Šilhavý, oba R2
hlavní rozhodčí:   Aleš Richtr, R1
kartograf:              Aleš Hejna

kontakt, kde lze získat informace

http://lpm.zcu.cz/za2013/, příp. na e-mail prihlasky.lpm@volny.cz

způsob přihlašování a datum uzávěrky pro přihlášky

Řádné přihlášky do 27.05.2013 23:59 v informačním systému ČSOS

 (ORIShttp://oris.orientacnisporty.cz).

Po tomto termínu i nadále v systému ORIS za navýšený vklad o 50%.

Po 07.06.2013 23:59 už pouze ve formátu ČSOS na e-mail: prihlasky.lpm@volny.cz s navýšením o 100%. Navýšení neplatí pro kategorie P3 a P6. Po termínu řádných přihlášek a na místě se bude možné dohlásit pouze do počtu volných map!!

výše vkladů a dalších poplatků, způsob placení

kategorie                                        sobota                neděle

H/D 16-20A + H/D21E,A,B,C           190 Kč                160 Kč

H/D 16-20B, H/D35-55B                   170 Kč                150 Kč

ostatní kategorie                               90 Kč                  90 Kč

zapůjčení čipu                                  50 Kč                  50 Kč

nocleh v tělocvičně                       70 Kč/osobu/noc

změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu zdarma

 

platby bezhotovostně v termínu přihlášek na účet 189 230 984 / 0300, var. symbol 27XXXX kde XXXX je číslo oddílu dle adresáře ČSOS; potvrzení o zaplacení vezměte s sebou na prezentaci

výše vkladu při protestech

200 Kč, adresa pro zasílání protestů proti oficiálním výsledkům: Aleš Richtr, Pecháčkova 25, 318 00 Plzeň

místo a čas prezentace

v centru sobota 9:00 – 11:00, neděle 8:00 – 9:00

Prezentace se provádí najednou za celý oddíl!

vzdálenosti mezi základními místy sportovní akce:

· ubytování – parkoviště                  do 30 km

· parkoviště – centrum závodů         do 700 m

· centrum – prezentace                     0 m

· centrum – start                              sobota do 2000 m, neděle do 2500 m

· centrum – cíl                                 0 m

popis terénu

V okrajových částech kopcovitý terén s množstvím žulových balvanů a kamenitým povrchem. Ve střední části rovinatý, místy podmáčený les. Množství cest a průseků.

mapa

                                       sobota                                                           neděle

měřítko mapy                   1:15 000, do DH14 a od DH45 1:10 000           1:10 000

interval vrstevnic              5 m                                                                5 m

stáří mapy                        květen 2013                                                   květen 2013

mapový klíč                     ISOM 2000                                                     ISOM 2000

autor                                Aleš Hejna, www.olles.cz                                Aleš Hejna, www.olles.cz

rozměry mapy                  1:15 000 – A3, 1:10 000 – A3                           A3

mapy budou upraveny vodovzdorně pro všechny kategorie

čas startu 00 a způsob startu

sobota 12:00, neděle 10:00

po oba dny intervalový start

druh označování závodních průkazů

elektronický systém SportIdent po oba dny pro všechny kategorie, lze použít čipy řady 8 a 9;

SI čip lze půjčit u pořadatele za poplatek 50 Kč/den; v případě ztráty bude účtována úhrada 700 Kč;

požadavky na zapůjčení čipu uveďte v přihlášce

předpis

závodníci závodí na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce OB

ubytování

pořadatel zajišťuje z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v tělocvičnách v okolí do 30 km za poplatek 70 Kč/osobu/noc;

požadavky na ubytování uveďte v systému ORIS;

Nocování na shromaždišti není povoleno; bude kontrolováno!!

parkování

na vyhrazeném místě dle pokynů pořadatele za poplatek 50 Kč za oba dny; bude vybíráno na místě při příjezdu

Oddíly, které přijedou autobusem, žádáme o informaci na email prihlasky.lpm@volny.cz .

školka

v centru závodů nebude zajištěna dětská školka

upozornění:

Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.

Závod probíhá v Přírodním parku Sedmihoří. Účastnící jsou povinni řídit se podmínkami ochrany PP Sedmihoří – tj. vyhláškou OÚ Domažlice a Tachov. Vyhlášky budou vyvěšeny na shromaždišti.

 

Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOB dne 09.04.2013