Pokyny

Obrázek uživatele petrs141

3. a 4. závodu Českého poháru

5. a 6. závodu žebříčku A
5. a 6. závodu žebříčku B-Čechy
závodů rankingu (koef. 1,06)
závodů Českého poháru veteránu
veřejných závodů

Tyto pokyny - v PDF

předpokládaný čas vítěze v jednotlivých kategoriích

podle soutěžního řádu – sobota klasická trať, neděle krátká trať

místo a čas prezentace

v centru sobota 9:00 – 11:00, neděle 8:00 – 9:00
Prezentace se provádí najednou za celý oddíl!

vydávání popisů kontrol

samoobslužně na shromaždišti

startovní čísla:

Se startovními čísly běží závodníci kategorií DH16A, DH18A, DH20A, DH21E; odběr samoobslužně na předstartu.

popis terénu, možných nebezpečí

V okrajových částech kopcovitý terén s množstvím žulových balvanů a kamenitým povrchem. Ve střední části rovinatý, místy podmáčený les. Množství cest a průseků. Velké množství pasek.

Mezi startem a prvními kontrolami na nedělní krátké tratě se místy nachází rozpadlé oplocení z rezavého pletiva, dbejte zvýšené opatrnosti při jeho překonávání.

V lese jsou osazeny přenosné posedy, které nejsou zmapovány.

mapa

stáří mapykvěten 2013květen 2013

  sobota neděle
měřítko mapy 1:15 000, do DH14 a od DH45 1:10 000 1:10 000
mapový klíč ISOM 2000 ISOM 2000
autoři Aleš Hejna, František Kolovský, Václav Bohuslav, Josef Hejna
http://olles.cz
rozměry mapy 1:15 000 - 28x36 cm, 1:10 000 - 32x45 32x45 cm

Mapy budou vytištěny na vodovzdorný papír Pretex pro všechny kategorie.

Tisk Žaket- mapy 5 barev CMYK-B, dotisk tratí ofset

zvláštní mapové symboly


zakázané prostory

soukromé zahrady (v mapě vyznačeny značkou č. 527 Sídliště - žlutozelená barva)
V úvodní části sobotní klasické tratě je soukromý výběh pro koně, který je zakázáno překonávat. Oblast je v mapě vyznačena značkou 709 - Nepřístupná oblast (fialové šrafy).

závodní prostor

- všechny lesy v okolí shromaždiště vyjma remízů na louce;
Zákaz vstupu do závodního prostoru s výjimkou vyznačených cest na start a příjezdových silnic do Mezholez platí až do uzavření nedělního cíle. Porušení tohoto zákazu bude trestáno diskvalifikací.

vzdálenosti

parkoviště aut - centrum: do 200m
parkoviště autobusů - centrum: do 1000m
centrum - start sobota: 1100m, bez převýšení
centrum - start neděle: 2900m, převýšení 50m
cíl - centrum: 0 m
centrum - ubytování: 12 - 16km

značení povinných úseků

úseky k mapovému startu - červenobílé fáborky
úsek mezi sběrnou kontrolou a cílem - červenobílé fáborky, páska

občerstvení při závodě

Na trati pouze v sobotu:
Na postupech označeno v mapě - mapová značka č. 713 - Občerstvovací stanice (kelímek), na kontrolách (vyznačeno v popisech). Na postupech a kontrole č. 36 je k dispozici voda a voda se šťávou. Na ostatních kontrolách jen voda.

Na startu pouze v neděli je k dispozici pitná voda.

čas startu 00 a způsob startu

sobota 12:00
neděle 10:00
po oba dny intervalový start; doba průchodu startovním prostorem 3 minuty

startovní listina

vyvěšena na stránkách závodu ( http://lpm.zcu.cz/za2013/?q=cs/node/5 ), v centru a na startu

délky tratí a převýšení

uvedeny na stránách závodu (http://lpm.zcu.cz/za2013/?q=cs/node/7) a v popisech

druh označování závodních průkazů

- elektronický systém SportIdent po oba dny pro všechny kategorie, lze použít čipy až do řady 11;
- SI čip lze půjčit u pořadatele za poplatek 50 Kč/den; v případě ztráty bude účtována úhrada 700 Kč;
- mazání a kontrola čipů ve vyhrazeném prostoru na startu;
- v cíli razí všechny kategorie v cílové jednotce;
- vyčítání bezprostředně po doběhu v prostoru cíle;
- v případě nefunkční kontroly je nutno orazit kleštěmi do vyznačených políček na mapě

odevzdávání map v cíli

závodníci jsou povinni v cíli odevzdat mapu; vydávání map za oba dny v neděli po 13:00 hod

vyvěšování předběžných výsledků

v centru

umývání

na vyznačeném místě v centru (lavory)

toalety

TOI-TOI v centru; u startu jen v neděli v omezeném počtu

první pomoc

v cíli

čas uzavření cíle

sobota v 18:15
neděle v 14:40

časový limit

sobota 180 min kat. H21, ostatní 150 min
neděle 90 min

vyhlášení vítězů

oceněni budou vítězové v kategoriích C a B, v kategoriích A a E první tři v každé kategorii
sobota cca v 17:00, neděle cca v 14:00

funkcionáři závodu

ředitel závodu: Hynek Brom
stavitelé tratí:
sobota Václav Bohuslav, František Kolovský, oba R2
neděle Petr Suchý, Jakub Šilhavý, oba R2
hlavní rozhodčí: Aleš Richtr, R1

složení jury

Martin Janata DKP
Karel Rambousek BSO
Ondřej Sysel PGP

parkování

- dle pokynů pořadatelů
- osobní auta na louce za poplatek 50,-Kč za oba dny do 200m od centra
- autobusy zdarma na určených místech v obci Mezholezy do 1000m od centra

ubytování

informace k ubytování obdržíte při prezentaci
Vše je ve vzdálenosti 12 až 16 km vzdušnou čarou od centra závodu

občerstvení na shromaždišti

Zajišťuje místní pohostinství p. Millera "U kalíšku". Veškerý personál se bude věnovat obsluze na shromaždišti, restaurace v obci je proto zavřená.

poděkování

Závody probíhají pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje pana Milana Chovance.

 

Děkujeme obci Mezholezy za poskytnutou podporu při přípravě zázemí závodů.

 

Ceny pro vítěze věnovali:

 sponzorsponzorsponzorsponzorsponzor

Závody probíhají na území spravovaném LČR, s. p.

 lesy

Podporujeme projekt NTIS:

 NTIS

Sponzoři ČSOS

   sponzor