Pokyny - sprint

Pokyny na sprint zveřejněny v ORISu