Sprint - proč jsme museli zkrátit tratě?

Děkuji všem závodníkům za účast a doufám, že jste si závod i celý pobyt v Plzni navzdory některým problémům užili.

Stručné vysvětlení, co se vlastně stalo, je obsaženo v protokolu závodu:

"Průběh závodu byl ovlivněn souběžnou soukromou akcí v areálu pivovaru, o které nebyl pořádající subjekt předem informován a o jejím konání se dozvěděl až těsně před závodem. Z důvodu jinak neřešitelné kolize rozhodl hlavní rozhodčí operativně o zkrácení části tratí o 1 – 3 kontroly.

Ve spěchu provedený ruční zákres byl ale v některých mapách nepřesný, což narušilo regulérnost závodu v dotčených kategoriích. Hlavní rozhodčí se proto obrátil s podnětem na řešení nastalé situace na jury.

Po prověření všech okolností jury rozhodla o ukončení závodu kategorií D16A, D18A, D20A,D21E, H16A, H18A, H20A a H21E na poslední kontrole před dokresleným zkrácením tratí."

K tomu doplňuji, že o hrozící kolizi jsme se dozvěděli chvíli po 12:30, zhruba hodinu jsme na více úrovních jednali o možnostech řešení, při kterých by nedošlo k narušení průběhu závodu. Jednání ale nebyla úspěšná, proto hlavní rozhodčí a IOF advisor rozhodli o zkrácení závodu pro 17 kategorií a o způsobu úpravy map a piktogramů. Přibližně 100 minut před začátkem startu začal narychlo sestavený tým pořadatelů s ručním dokreslováním více než 800 map a proškrtáváním popisů kontrol, při kterém došlo k některým v protokolu zmíněným nepřesnostem.

Náš klub se vám mým prostřednictvím co nejsrdečněji omlouvá za toto politováníhodné nedopatření, k jakému dochází maximálně jednou za 10 let.

Podívejte se na rozbor klíčových postupů na O-News: http://o-news.cz/plzen-patrila-v-sobotu-orientakum/

Aleš Richtr

hlavní rozhodčí