Parametry tratí

Předné parametry tratí

Kategorie E1 E2 E3
D10 2 1,7 2,4
D12 2,5 2,3 2,5
D14 3,4 3 3,9
D16 4,5 3,9 5,5
D18 5,2 4 6,7
D20 5,9 4,8 7,2
D21 5,9 4,9 8,2
D35 5,2 4,8 6,7
D45 4,5 3,3 5,5
D55 3 3,2 4,1
D65 2,7 2,8 3,4
H10 2 1,7 2,4
H12 2,5 2,3 3,4
H14 4,1 3,5 4,5
H16 4,7 4,3 8,1
H18 7,4 5,1 10
H20 7,6 5,4 11
H21 7,6 6,3 12,9
H35 7,4 5,4 10
H45 4,7 4,1 8,1
H55 3,3 3,8 5,8
H65 3 3,6 4,7
H75 2,7 2,9 4
ZF 3,8 1,5 4,2
Z1 2 1,7 2,7
Z2 2,5 3,2 3,1
T5 5,2 4,9 5,4