Prostor závodu

Lesní masív ohraničený obcemi Horní Bříza, Třemošná, Česká Bříza a Hromnice. Deset kilometrů severně od Plzně.

Prostor závodu štafet

Předchozí mapa:

Býkovna, 1 : 15 000, z roku 1986, plné rozlišení

Mapa Býkovna (1986) 

Popis terénu:

Zvlněný, většinou velmi dobře průběžný les s velkým množstvím terénních útvarů, vzniklých ať už těžbou (lomečky, jámy, kupky) či erozní činností (rýhy, rokle). Místy hustníkové pasáže a drobné skalky. Střední hustota komunikací.Borový hvozd s borůvčím

Borový hvozd s borůvčím

Erozní rýhy

Erozní rýhy

Pozůstatky po těžbě

Pozůstatky po těžbě černého uhlí

Louka pro shromaždiště

Prostor shromaždiště